Srijeda početak iskapanja grobnica hercegovačkih franjevaca

Rezultat je to zajedničkih aktivnosti Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg i Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće". Koliko tragičnih  ljudskih sudbina skriva masovna grobnica Dubrava nije poznato. Točan odgovor na ovo pitanje dat će iskapanja koja počinju sutra. 

Prema izjavama živućih  očevidaca  u ove dvije masovne grobnice, pokopano  je nekoliko desetaka civila i ratnih zarobljenika, koji su, nakon „obrade" od strane oficira OZNE i KNOJ-a, bili  brutalno likvidirani. Općina Široki Brijeg je prva općina u Bosni i Hercegovini koja se odlučila na početak iskapanja masovnih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća. Na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 2. ožujka donesena je Odluka o izmještanju masovne grobnice „Dubrava" u Knešpolju nastale krajem Drugog svjetskog rata, kojom se uređuje iskapanje i izmještanje masovne grobnice „Dubrava", a aktivnosti na iskapanju i izmještanju masovne grobnice će provesti Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg, Vicepostulatura postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće" i JU Coming.

Drago Martinović