SLUČAJ : '''Ruža' u središtu Širokog Brijega''

Iz središta Širokog Brijega nakon ekshumacije preneseni su posmrtni ostatci žrtava iz II. svjetskog rata u gradsku mrtvačnicu. U sklopu radova na izgradnji gradske kanalizacije kroz središte Širokog Brijega od hotela „Park" do zgrade Županije Zapadnohercegovačke i planirane detaljne rekonstrukcije ulica, nogostupa, rasvjete i ostalih javnih površina javni prostor (površina) kod Kuljića kuće u središtu grada (k.č 949, k.o. Lištica, ul. Marka Šoljića, - vl. SO Lištica), a prema Zaključku Općinskog vijeća Općine Široki Brijeg broj: 01-02-130/13-6 od 11. ožujka 2013. godine  mjesto gdje se nalazi spomenik 'Ruža' također je obuhvaćeno detaljnim planom rekonstrukcije i bit će u skladu s tim obnovljeno i prikladno uređeno.

To se u prvom redu odnosilo na privremeno premještanje nadzemnoga kamenoga dijela kompleksa s ciljem otvaranja pristupa grobištu iz II. svjetskog rata koje se tu nalazi, te čišćenja i pripreme za potpuno saniranje prostora, a potom i na prijenos posmrtnih ostataka žrtava iz navedenoga grobišta, koje je Povjerenstvo za obilježavanje i ureðivanje grobišta II. svjetskog rata na području Općine Široki Brijeg označilo kao grobište broj 59 'Ruža' u središtu Širokog Brijega, na za to primjereno mjesto - u zajedničku grobnicu na groblju 'Mekovac'. Prvi dio navedenih radova, odnosno otvaranje pristupa grobištu, zatim čišćenje i ureðivanje prostora, te saniranje nadzemnoga dijela kompleksa, obavila je kameno-klesarska tvrtka 'AG Kamen, d.o.o.', a drugi dio tih poslova, odnosno ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostataka žrtava iz II. svjetskog rata, na sebe je preuzelo i obavilo Povjerenstvo za obilježavanje i ureðivanje grobišta II. svjetskog rata na području Općine Široki Brijeg. Pri otvaranju pristupa posmrtnim ostacima žrtava pokazalo se da neće biti moguće sačuvati integritet 'Ruže', tako da je ista morala biti uklonjena u dijelovima. Radovi stručnih osoba na ekshumaciji započeli su nakon što je policija osigurala cijeli prostor. Tijekom tih radova iz grobišta je ekshumirano 95 tijela, koja su po završetku ekshumacije prebačena u širokobriješku mrtvačnicu, gdje æe biti očišćena i stručno obraðena, a nakon uzetih uzoraka za moguću DNK analizu, bit će organiziran pokop u zajedničku općinsku grobnicu u groblju 'Mekovac'. Ustaljena je to praksa u radu Povjerenstva da se sve ekshumirane kosti prenosi najprije na obradu u širokobriješku mrtvačnicu, a nakon uzimanja uzoraka u zajedničku opæinsku grobnicu na groblju 'Mekovac', koja je namijenjena ekshumiranim i neidentificiranim žrtvama II. svjetskog rata pa je tako bilo i ovaj put. Današnjim danom konačno će i ove kosti naći trajni smiraj na prikladnom mjestu.

OPĆINSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

sirokibrijeg.ba