FOTO  Široki Brijeg, pronađeni posmatrni ostaci najmanje osam osoba u prvoj masovnoj grobnici u Knešpolju

Široki Brijeg, pronađeni posmatrni ostaci najmanje osam osoba u prvoj masovnoj grobnici u Knešpolju

skapanje predvode Marija Gajanović-Definis, specijalistica za sudsku medicinu splitskog KBC Firule i mr. arheolog Tihomir Glavaš. U prvoj masovnoj grobnici pronađeno je osam lubanja, brojne čahure, novčići, cipele i drugi premeti na temelju kojih će se vršiti identifikacija žrtava koje su partizani komunisti prigodom otpočinjanja tzv. završnih operacija u veljači 1945. godine zatvorili i nakon nekoliko dana poubijali.

Iskopavanje je obavlja u organizaciji Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg i Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće".

Drago Martinović