Posušje: Reakcije privatnih vrtića na izjave resornog ministra

Posušje: Reakcije privatnih vrtića na izjave resornog ministra
...i bez poštene namjere izrazio zabrinutost. «Naime, govoreći o vrtićima u općini Posušje, on je kazao da za razliku od privatnih vrtića samo vrtić koji je u vlasništvu općine Posušje radi po propisanim standardima i normativima. «To je ozbiljan problem koji se može riješiti izdavanjem novog zakona, čime bi se veća nadležnost s općina prenijela na ovo ministarstvo»», kazao je Čamber prema portalu Dnevnog lista (Mirela Tučić)
I u intervjuu koji je gosp. Čamber dao Večernjem listu na pitanje novinara (Tomislava Kvesića): Koje još novine Zakon predviđa? Između ostalog ministar kaže: «Riješio bi se i problem koji imaju javni vrtići, koji ne mogu konkurirati privatnim vrtićima, jer bi se osnivač sukladno Zakonu, morao pobrinuti za ispunjenje standarda.»

Nameću se pitanja:

Da li se osnivač i javne i privatne Ustanove – dječjeg vrtića sukladno Zakonu mora pobrinuti za ispunjenje standarda?

Zbog čega to javni vrtići ne mogu konkurirati privatnim vrtićima i da li mi uopće međusobno konkuriramo, kad  je javnom vrtiću njihov osnivač (Općina) osigurala, prostor, opremu i niže opisana proračunska sredstva , za razliku od privatnih vrtića gdje je to osigurao poduzetnik, a sve uz istu cijenu korištenja usluga?

Da li bi općina Posušje, na primjer zadovoljila potrebe roditelja za smještajem djece, u ovoj upisnoj godini, da ne postoje privatni Dječji vrtići?

Da li su po ministru Čamberu, privatni Dječji vrtići u Posušju štetni ili korisni ?

Međutim, i on osobno zna, a i dobar dio posuške zainteresirane javnosti, kakvo je stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju u općini Posušje. Ipak, evo nekoliko podataka:

-    U Posušju djelatnost predškolskog odgoja  obavljaju 3 Dječje vrtića i to: Dječji vrtić Posušje, Kralja Zvonimira bb, kojeg je osnivač Općina Posušje, kao ustanova  (pravna osoba) u državnom vlasništvu i  2 Dječja vrtića, kao ustanove u privatnom vlasništvu i to: Dječji vrtić «Bambi», Vukovarska bb i Dječji vrtić «MaMa», Južna obilaznica bb.

-    U upisnoj 2009/2010 godini, korištenje usluga dječjih vrtića započelo je oko 170 djece predškolske dobi i to: u DV «Bambi» 80 (pun kapacitet), u DV «MaMa» 70 (pun kapacitet), a u DV Posušje oko 20-toro djece.

-    Cijena usluga Dječjih vrtića u Posušju, je ista, u sva tri Dječja vrtića i sukladna je Odluci Općinskog načelnika o visini naknade za korištenje usluga Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju, br. 01- 241/09 od 08.06.2009 godine.  

-    U 2010. godini, predviđena su proračunska sredstva Općine Posušje, kao učešće u pokriću troškova poslovanja Dječjih vrtića i to: DV Posušje KM 84.000; DV «Bambi» KM 5.000,00, DV «MaMa» KM 5.000,00.

- 2 -

Ovako sažet prikaz, dovoljan je da se donese sud o logici poslovanja u državnoj i privatnim ustanovama i ne logici podrške proračunskoj rupi, koju svi mi punimo, kroz porezna i druga davanja.
Napominjemo, da je dolje potpisana ustanove u privatnom vlasništvu, općini Posušje nudila, javno privatno partnerstvo ili koncesiju (a i sada to javno čini), u kojem slučaju Država ne gubi niti jednu funkciju u organizaciji predškolskog odgoja i obrazovanja, a predškolski odgoj općine Posušje bio bi manji proračunski trošak, ali interes nije iskazan.

Kad se radi o radu Dječjih vrtića, po propisima, standardima i normativima i zabrinutosti gospodina ministra – Vjekoslava Čambera potrebno je kazati:

-    U svom mandatu dugom skoro 4 godine, gosp. Čamber, nikada nije iskazao interes za rad Udruge vlasnika privatnih Dječjih vrtića, koja okuplja privatne vrtiće (njih 5) u Županiji Zapadno hercegovačkoj i koje pružaju svoje usluge za značajan broj djece, niti je primio na razgovor ravnatelje i (ili) vlasnike, pa raspravio problematiku rada;

-    Iako je Okvirni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini usvojen listopada 2007. godine naložio Obrazovnim vlastima, a to je Županija, da u roku od 6 mjeseci donesu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, a u roku od 60 dana donesu: Standarde i normative za područje predškolskog odgoja, Kriterije o financiranju predškolskih ustanova, Propise o stručnom nadzoru, Propise o stručnom usavršavanju djelatnika i sl., to našem ministru nije još uspjelo.

I na kraju da se osvrnemo i na izjavu gospodina ministra – Vjekoslava Čambera da je zabrinut što jedino Dječji vrtić Posušje (u državnom vlasništvu) radi po propisima, standardima i normativima, za razliku od privatnih vrtića u Posušju:

-    Privatni vrtići u Posušju, imaju Odobrenje za rad od nadležnih organa i upisani su u Registar predškolskih ustanova, kod Obrazovnih vlasti, nadzor nad zakonitosti u poslovanju obavljaju iste inspekcije u privatnim i državnom Dječjim vrtićima.
Niti jednu konkretnu primjedbu o nepoštivanju propisa, normativa, standarda, gospodin ministar nije konstatirao, na suprot paušalnoj ocjeni da privatni vrtići ne udovoljavaju propisima, normativima i standardima.

Što se tiče poštivanja propisa standarda i normativa u Dječjem vrtiću Posušje, nerado navodim samo neke od konstatacija, javno objavljenog, Izvješća o obavljenoj reviziji za 2007 i 2008. godinu, te objavljenih i poznatih nam činjenica:

1.    Neki navodi Izvješća o reviziji financijskih izvještaja i poslovanja za 2007 i 2008 godinu Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

-    Poslovne knjige za 2007 i 2008 godini nisu zaključene i stanja u analitičkoj evidenciji NE ODGOVARAJU podacima prikazanim u financijskim izvješćima. Ne prenose se stanja na kraju godine, kao početno stanje u idućoj godini ;

-    Knjiženje plaća se vrši na način da se na obračunate plaće u Ustanovi izvrši obračun poreza i doprinosa u jednom iznosu godišnje. Prijenos obveze na kraju 2007 se ne
prenosi, kao početno stanje u 2008 godini. Neto plaće isplaćivane na tekuće račune. Porez i doprinosi nisu plaćani;

- 3 -    

-    Kao što je opisano u bilješci 4. Ustanova ne iskazuje potraživanja, bilješci 8. ne iskazuje sva stalna sredstva, bilješci 9. sve obveze i bilješci 10. ne zaključuje poslovne knjige i ne vrši pravilno prijenos početnih stanja;

-    Postoji Zapisnik o inspekcijskom nadzoru od Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški br.10-8-02-15-2-25/09 od 29.01.2009 godina o kontroli obračuna poreza i doprinosa na i iz plaća za 2005,2006, 2007, i 2008 godinu. Navedenim Zapisnikom utvrđena je obveza temeljem obveza za poreze i doprinose na i iz plaća sa obračunatim kamatama u iznosu oko 318.000 KM. Zapisnik nije knjižen u poslovnim knjigama za 2008 godinu.

2.    Poznate činjenice o poštivanju standarda i normativa u Dječjem vrtiću Posušje - navodi  prema pisanju portala poskok («Kako su pustošena javna poduzeća»)

-    Dapače, nekoliko roditelja čija su djeca u vrtiću su , o svom trošku , dovezli pjesak da se napuni pješčanik u kojem se djeca za lijepog vremena igraju;

-    Činjenicu da u famoznom friziranom financijskom izvješću, postoji stavka o utrošku 2.000 KM na sanaciju krovišta, najbolje ilustrira podatak da se već dugi niz godina (i dan danas) u jednoj od soba za djecu svaki put kad kiši, sklanja tepih i postavljaju lavori i lonci;

Nameće se pitanje, da li je Osnivač u mogućnosti i u obvezi i po postojećim Zakonima i propisima održavati  rad Dječjeg vrtića, koji pruža usluge 1,5 mjeseci manje od privatnih vrtića godišnje, u kojem djeca u cjelodnevnom boravku nemaju prilike zaspati, jer za to nema odgovarajuće opreme, u kojem je u ovoj upisnoj godini bilo 20 djece  i 14 uposlenika, za koje i dalje ne plaćaju poreze i doprinose na i iz plaća.
Valja reći da među tim uposlenicima nema prof. predškolskog odgoja, sa visokom stručnom spremom, pedagoga niti defektologa, nema profesora stranih jezika, niti zanimanja sa kojima treba dići nivo standarda.

Na kraju, kad po ministru Čamberu, samo vrtić koji je u vlasništvu općine Posušje («za razliku od privatnih») ovako radi po propisanim standardima i normativima, onda mu neće biti teško pronaći zakonsku osnovu i izdati Rješenje o ocjeni sukladnosti Odluke sa Zakonom, po kojoj je na ovaj Dječji vrtić osnivač «podvukao crtu», te donio Odluku o osnivanju Dječjeg vrtić pod imenom «BAJKA» koji će nastaviti poslovanje sa istim uposlenicima u istom prostoru, a vjerojatno i na isti način.

I da se upitamo, ima li diskriminacije, javnog i privatnog vlasništva, pravnih osoba bez obzira tko je osnivač, roditelja od djece i same djece, koja je neupitno eliminirana u svim zvaničnim dokumentima, Ustavu i Zakonima.

VLASNIK DJEČJEG VRTIĆA «MaMa» POSUŠJE