Obavijest iz službe za zapošljavanje HNŽ

Tim Zakonom je utvrđeno da raniji Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji prestaje važiti 1.svibnja 2010 godine ,a da se od 27.veljače 2010 ne uzimaju u razmatranje drugi zahtjevi.

U članku 3. spomenutog Zakona navedeno je da će se korisnicima koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu temeljem sudjelovanja u obrani BiH isplate vršiti zaključno s 30.4.2010 kao i to da pravno sredstvo rješenja  po kome je ostvarena naknada sukladno ovom Zakonu prestaje važiti  30.4.2010 .godine.

ČAportal