Za svaki izostanak sa sjednice vijećnicima manji paušal za 10 posto

Gradske vlasti naglašavaju kako se ova odluka mora hitno donijeti kako bi se regulirali platni razredi, koeficijenti i svi drugi dodaci koji idu na plaću svih zaposlenika kako u Gradskoj upravi tako i u Vijeću. Prije svega nužno je njezino usvajanje zbog sređivanja situacije i međusobnog usklađivanja plaća gradske administracije. 

Jednaka plaća

U dosadašnjem načinu obračunavanja plaća gradske administracije primijećene su brojne neregularnosti. Primjetno je kako su gradski zaposlenici, iako obavljaju isti posao, primali različite plaće, zatim kako određeni zaposlenici gradske administracije dodatno naplaćuju vođenje određenog postupka, iako im je isti predviđen opisom posla za koje redovito primaju plaću i brojne druge neregularnosti. 

Ovom odlukom uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti, imenovanih dužnosnika, državnih službenika i namještenika u Gradskom vijeću i Gradskoj upravi Grada Mostara, gradskim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama i Pravobraniteljstvu Grada Mostara, sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

U predloženoj odluci stoji kako će ista plaća vrijediti za isto radno mjesto, prema ovom načelu zaposlenici koji obavljaju poslove istog radnog mjesta, odnosno iste ili slične poslove imaju pravo na istu osnovnu plaću po vrsti i stupnju stručne spreme. Od sada bi sve trebalo biti transparentno, odnosno prilikom raspisivanja javnih natječaja i oglasa za popunjavanje radnih mjesta obvezno će se objavljivati podatak o pripadajućoj osnovnoj neto plaći za oglašena radna mjesta.  

Vodeći računa o nesmetanom funkcioniranju Grada Mostara, gradonačelnik će za korisnike proračuna na koje se odnosi ova odluka utvrditi jedinstveni isplatni koeficijent za obračun plaće u određenom postotku za fiskalnu godinu ako to zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnosti sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Visina koeficijenata

Visina osnovice za obračun plaće utvrdit će se na osnovi najniže neto satnice dogovorene  sa sindikatom. Osnovica za obračun plaća utvrđuje se prije donošenja proračuna za iduću fiskalnu godinu, a primjenjuje se od 1. siječnja za svaku iduću godinu, a osnovicu će diktirati i raspoloživa sredstva u proračunu.
Kad su u pitanju primanja vijećnika, visina paušala i naknade za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća i povjerenstvima koje osniva Gradsko vijeće utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Za svaki izostanak vijećnika sa sjednice iznos paušala se umanjuje za 10 posto. 

Kad su u pitanju koeficijenti i platni razredi, predsjednik Vijeća i gradonačelnik imat će koeficijent 10, zamjenik predsjednika Vijeća 8.50, glavni savjetnik Grada 8,00, javni pravobranitelj    7,60, zamjenik javnog pravobranitelja 7,00, savjetnik gradonačelnika 6,40. Načelnicima će se plaća obračunavati po koeficijentu 6,20, a šefovima službi po koeficijentu 5.20. 

Načelnici Odjela za financije i Odjela za pravne poslove Izet Šahović i Predrag Šupljeglav, na zahtjev vijećnika, danas bi trebali dostaviti analizu odluke s financijskim pokazateljima, odnosno koliko će proračunskih sredstava trebati za isplaćivanje plaća po novoj odluci i hoće li iste dodatno opterećivati ionako osiromašenu gradsku blagajnu.

Kažimo i to kako je Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije BiH propisao obvezu županijama općinama i gradovima u Federaciji da su dužni usuglasiti propise iz oblasti plaća i naknada s tim zakonom, pa je to razlog za donošenje ove odluke.

Dosad plaće nisu bile sukladne stručnoj spremi 

Prilikom prvog čitanja prijedloga odluke na Vijeću je kazano kako zadnjih osam godina otkad su se općine ujedinile u Gradskoj upravi plaća se obračunava po 7 osnovica. 130 namještenika, gotovo pola gradske administracije, prima veću plaću nego što bi trebali sukladno stručnoj spremi. Grad to košta oko 600 tisuća maraka godišnje, a zadnjih osam godina koštalo je više od 4 milijuna maraka. Tako određeni broj njih sa srednjom stručnom spremom prima plaće i od 1200 maraka mjesečno.

Piše: Ivana Previšić / Dnevni list