Za bolnice u Hercegovini stižu 32 milijuna maraka

Za bolnice u Hercegovini stižu 32 milijuna maraka
Na poseban način istaknuto je kako Nacrt Zakona predviđa utemeljenje odgojnog centra-ustanove u kojoj se provodi odgojna mjera upućivanja maloljetnika, vrši dijagnostika i opserviranje maloljetnih počinitelja kaznenih djela tijekom sudskog postupka po naredbi tužiteljstva ili suda. Naglašeno je, također, kako bi to bila ustanova socijalne skrbi s temeljnom zadaćom prihvaćanja, zbrinjavanja i opserviranja u koju maloljetni počinitelj kaznenog djela može biti smješten po odluci suda umjesto pritvora.

S ciljem dalje potpore razvitku medicinskih usluga građanima i radu bolničkih ustanova u HNŽ, Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o zajmu između Saudijskog fonda za razvitak i Bosne i Hercegovine u iznosu od 32.000.000 KM za projekt izgradnje i obnove bolnica u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Od ukupnog iznosa za izgradnju Dječje klinike u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izdvojit će se 19.200.000 KM, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC „Dr. Safet Mujić" Mostar 9.600.000 KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabave računalne i medicinske opreme za „Opću bolnicu" Konjic 3.200.000 KM. Tijekom rasprave istaknuto je kako Vlada, pored redovitog financiranja rada zdravstvenih ustanova u HNŽ, proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, snažno podupire razvitak bolničkih ustanova koje su temelj skrbi za zdravlje građana HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila Srednjoročni program izgradnje i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNŽ od 1.1.2018. do 31.12.2021. godine. Naglašeno je kako su za 2018. godinu za ovu namjenu u Proračunu HNŽ osigurana sredstva u iznosu od 5.775.000 KM, dok će za svaku narednu godinu iznos biti uvećan za 5%. U sklopu rasprave, Vlada je usvojila zaključak kojim, iznova, od resornog ministarstva i Vlade FBiH traži da način raspodjele naknade za ceste koja je krajem godine povećana za15 pf. od čega 10 pf. ide za autoceste i brze ceste a 5 pf. za ostale ceste, ostane po dosadašnjem ključu raspodjele odnosno da od 5 pf. namijenjenih FBiH 40% ide F BiH, 35% županijama i 25% jedinicama lokalne samouprave. Pored toga, od Vlade F BiH traži se da izvan snage stavi odluke o kategoriziranju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste iz 2014. godine.

Na današnjoj sjednici, pored niza drugih odluka i rješenja, Vlada je usvojila cjelokupne odgovore na upite iz Upitnika Europske komisije na engleskom jeziku čime je u zadanim rokovima, u sklopu svojih ovlasti, u cijelosti okončala postupak od iznimnoga značaja na putu BiH ka europskim integracijama.

Dnevni list