Ustavni sud BiH danas raspravlja o zahtjevu Kluba delegata hrvatskog naroda

Ustavni sud BiH danas  raspravlja o zahtjevu Kluba delegata hrvatskog naroda
... zakona BiH,Amandmana na Ustav Federacije BiH i dijela Odluke visokog predstavnika BiH kojom se proglašava Statut Grada Mostara, te pojedinih odredaba tog statuta.

Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH podnio je u rujnu prošle godine zahtjev za ocjenu i zaštitu ustavnosti pojedinih odredaba Izbornog zakona BiH, Amandmana na Ustav FBiH i Statuta Grada Mostara koji je nametnuo visoki predstavnik u BiH. Podnositelji zahtjeva smataraju da se određenim odredbama propisanog načina izbora vijećnika i gradonačelnika grada Mostara višestruko krše kolektivna i individualna prava stanovnika ovog grada, te da se dovode u diskriminirajući položaj u odnosu na građane drugih lokalnih zajednica u BiH.

pogled.ba