U novu školsku godinu kreće 8901 učenik i učenica u osnovne škole na području Grada Mostara

Učionica
Učionica
Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju osnovne škole na području Grada Mostara je 8.901.
U prvi razred osnovnih škola na području Mostara, odnosno u 24 škole kojima je Grad Mostar osnivač, u školskoj 2018./2019. upisano je 1025. učenika.
Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju srednje škole na području Grada Mostara u školskoj 2018/2019. godini je 4354.
U prve razrede srednjih škola u Gradu Mostaru, odnosno u 19 srednjih škola čiji je osnivač Grad Mostar, upisana su ukupno 1204 učenika.

U 24 osnovne škole na području Grada Mostara, u prvi razred osnovne škole za školsku 2015./2016. upisano je 1038 učenika, a 2016./2017. ukupno 1006 učenika, od čega 532 dječaka i 474 djevojčice.
U školskoj 2016./2017. godinu osnovne škole na području Grada Mostara pohađalo je ukupno 8562 učenika, od čega 4403 dječaka i 4159 djevojčica. U školskoj 2015./2016. osnovne škole pohađalo je 8617 učenika.
Srednje škole na području Grada u školskoj 2016/2017. pohađalo ukupno 4778 učenika, a u 2015./2016. školskoj godini srednje škole je pohađalo 5050 učenika.