Radionica u povodu Međunarodnoga dana djeteta

... i problemima uočenim kod korisnika Dnevnog centra za djecu ulice”. Na radionici su sudjelovali mladi volonteri iz Mostara, među kojima i studenti socijalnog rada sa Sveučilišta u Mostaru.

Sudionici su upoznati sa Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te sa kršenjem dječijih prava i problemima uočenim kod djece korisnika Dnevnog centra za djecu ulice koji djeluje pri Altruistu.

Nazočnima su se obratili i gosti iz Dnevnog centra za djecu ulice iz Beograda, pri čemu su prenijeli svoja zapažanja i iskustva, te ukazali na ugrožavanje dječijih prava u njihovoj sredini.

Ovo je bila treća u nizu radionica za volontere u Gradu Mostaru koje Altruist organizira u sklopu projekta „Jačanje volonterizma i volonterskoga duha među mladima Mostara". Projekat završava narednoga mjeseca. Program za poduzetnu omladinu je jedna u nizu aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a impementira Svjetska banka u BiH.''.