Pred kraj godine o prodaji Hercegovina osiguranja

Kako doznaje Dnevni list od velikog broja osiguranika, oni i dalje čekaju prvo sudsko ročište kod Općinskog suda u Mostaru, na kojem bi se trebala donijeti odluka o prodaji imovine društva i namirivanju dugova.

Sindikati Elektroprivrede HZ HB i Aluminija Mostar, čiji radnici mahom imaju police osiguranja koje čekaju na isplatu, kazali su nam da su svi dokumenti na sudu i da se sada čeka, ali da ljudi nemaju više strpljenja čekati svoj novac, a u isto vrijeme jedva krpiti kraj s krajem.

Zastoj u Sudu

Privremeni likvidacijski upravitelj Hercegovina osiguranja Ivan Krištić pojašnjava da privremena uprava radi sve kako bi se proces ubrzao i novac isplatio, ali da se u posljednjih nekoliko mjeseci proces likvidacije usporio zbog ljetnih pauza u sudu, ali i zbog prelaska sutkinje u njihovom postupku Angele Pušić u Županijski sud.
Prvo ročište sutkinja Pušić planirala je za kraj rujna, ali je u međuvremenu prešla na drugi sud, te se sada čeka ili imenovanje novog sudca ili raspisivanje natječaja za novog sudca koji će voditi slučaj likvidacije Hercegovina osiguranja.
- Od prvog ročišta sve ovisi. Sada su vjerovnici vlasnici imovine i oni nam trebaju dati suglasnost da možemo raspisivati javne natječaje za prodaju imovine Hercegovina osiguranja. Sve je trenutačno u statusu quo, rekao nam je Krištić, koji ujedno izražava nadu da će prvo ročište biti održano do kraja godine i da će se tada znati mnogo više o rokovima i mogućim isplatama.

12 milijuna

U privremenoj upravi Hercegovina osiguranja se razmišljalo o prodaji nedovršene upravne zgrade osiguranja u Mostaru, za koju se bio javio i kupac, no sutkinja je odlučila da taj postupak nije po zakonu i da se treba čekati prvo ročište i odobrenje vjerovnika, tako da je i taj proces stao. Krištić dodaje da bi im bilo lakše da je zgrada stavljena na prodaju i da je već osiguran novac za isplatu prve skupine dugovanja prema životnim osiguranicima, no zakonske prepreke su usporile i ovaj proces.
- Mi bismo prvo ročište dočekali s dovoljno novca da možemo sva životna osiguranja isplatiti jer su ona prioritet broj jedan, kazao je Krištić, dodajući da se radi o prilično dugom procesu u kojem se zakon mora poštovati u prvom redu. Krištić nam je potvrdio da samo dugovanja po osnovi životnih osiguranja iznose više od 12 milijuna maraka, no prema procjeni vještaka, imovina Hercegovina osiguranja je sasvim dovoljna da se isplate sva potraživanja.

Ipak, u vremenu krize nije sigurno koliko novca će se moći uzeti za imovinu, ali Krištić smatra da će novca, u najgorem slučaju, doteći za isplatu životnih osiguranja i šteta.

I Aluminij i radnici traže novac

Kod isplata životnih osiguranja postoje i mnoge nejasnoće, a s jednom se susreću i radnici Aluminija Mostar, koji potražuju novac po osnovi polica životnog osiguranja. Krištić nam kaže da su i u privremenoj upravi zbunjeni situacijom. Naime, kada je u pitanju Aluminij, Krištić pojašnjava da je to poduzeće bilo ugovaratelj osiguranja i da je plaćalo životno osiguranje za svoje radnike, ali da su police glasile na imena radnika. Privremeni upravitelj Hercegovina osiguranja pojašnjava da je mostarski kombinat podnio zahtjev za isplatu potraživanja, te da je po toj osnovi bilo ročište na sudu i da je presuđeno u korist Aluminija. Istovremeno su svi radnici pojedinačno podnijeli zahtjeve.

- Ne možemo mi platiti i kombinatu i radnicima. Sud treba presuditi i reći kojoj od tih dviju strana pripada osigurani iznos, a mi ćemo postupiti po nalogu suda, kaže Krištić.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo / Dnevni list