Hercegovina osiguranje počinje isplatu životnih osiguranja

Hercegovina osiguranje počinje isplatu životnih osiguranja
...o djelimičnoj isplati sredstava životnog osiguranja.

Da bi ova isplata bila realizirana potrebno je provesti postupak u skladu sa važećim zakonskim propisima (objava u dnevnim sredstvima javnog informiranja i odobrenje suca koji vodi postupak likvidacije).