Održana radionica u sklopu projekta Jačanje sestrinstva u BiH

Od BH partnera istaknuto mjesto zauzima Fondacija fami iz Sarajeva te od međunarodnih Odjeljenje za međunarodnu i humanitarnu medicinu Univerzitetske bolnice u Ženevi i Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu. Osnovni cilj projekta je unaprjeđenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite. Korisnici projekta su med. Sestre/tehničari i drugi zdravstveni djelatnici sa kojima oni surađuju. Analizom stanja, određene su oblasti djelovanja projekta.

Na današnjoj radionici je istaknuto da najznačajnija oblast je Reguliranje i priznavanje sestrinske profesije. Određeno je da se aktivnosti sprovode u pet oblasti:

1. Unaprjeđenje regulative iz sestrinske profesije što podrazumijeva razvoj i usvajanje standarda sestrinske prakse, izrada vodiča, protokola i kliničkih putova, izgradnja centralne baze podataka sestrinske radne snage

2. Uspostavljanje funkcionalnih komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara

3. Jačanje udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara

4. Uspostavljanje dvaju resursnih centara za profesionalno usavršavanje med sestara/tehničara

5. Osiguranje pristupa udrugama medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara međunarodnim mrežama i postojećoj bazi znanja u svijetu.

Koordinator u više radnih skupina, Zdravka Lončar, dipl. med. sr. iz Kliničke bolnice Mostar, kazala nam je da se redovitim radionicama ovakvog tipa osigurava ostvarivanje planiranih projektnih rezultata. Današnjoj radionici su nazočili, između ostalih, zdravstveni djelatnici iz Domova zdravlja Ljubuški i Široki Brijeg. Ovakve radionice su održane u Doboju i Sarajevu, a nakon Mostara planirano je njihovo održavanje u Bihaću. Projekt djeluje u cijeloj BiH i u Brčko distriktu.