FOTO  Održan je koncert Studija glazbene umjetnosti u sklopu četvrte Jeseni na FPMOZ

Jesen na FPMOZ
...Studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u sklopu Četvrtoga znanstveno-kulturnoga događaja „Jesen na FPMOZ". Na koncertu su se izvela djela hrvatskih, ruskih, talijanskih, indonezijskih, njemačkih i španjolskih skladatelja.

Program iznosimo u cijelosti:
I. Lukačić: Ex ore infantium; K. Steven: Credo - Ženski komorni ansambl Pro arte
B. Papandopulo: Contradanza - Ana Marija Milićević, klavir
J. Hatze: Rob - Marijo Bevanda, bariton - Klavirska pratnja: mr.art. Amela Plosko, doc.
R. Schumann: Noveletta op.21 br.1 u F-duru - Marko Palameta, klavir
G. P. da Palestrina: Sicut cervus; J. Althouse: Jubilate Deo - Mješoviti pjevački komorni ansambl Pro arte
D. Šostakovič: Preludij - Gavotta - Polka - Josipa Ćoruša, violina; Margareta Karužić, violina; Klavirska pratnja: Ana Marija Milićević
J. Rodrigo: En los trigales - Linda Primožić, gitara
F. Mendelssohn - Bartholdy: Iz oratorija Ilija (duet udovice i proroka Ilije) - Nikolina Zovko, mezzosopran; Hrvoje Merdžo, bariton; Klavirska pratnja: mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
T. Albinoni: Adagio u g-molu - Renata Prizmić Linarić, violina; Amela Plosko, klavir
B. Širola: U slavu fra Didaka Buntića - Mješoviti zbor Studija glazbene umjetnosti

Glazbene točke pripremili su nastavnici Studija glazbene umjetnosti: mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.; Klase klavira: mr.art. Dragan Opančić, izv.prof.; mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.; Klasa violine: dr.art. Goran Končar, red.prof.; Klasa solo pjevanja: mr.art. Adema Pljevljak-Krehić, izv.prof.; Klasa gitare: mr.art. Đani Šehu, izv.prof.

Retrospektiva - Jesen na FPMOZ:
Godine 2013. u Mostar je stigla Tzunami violina - instrument izrastao iz razornoga tzunamija iz 2011. godine u Japanu. S njom su stigli i najcjenjeniji restaurator i graditelj violina Muneyuki Nakazawa, te profesorica sa Sveučilišta u Tokiju Shimazaki Nakazawa. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru sa svojom studijskom grupom glazbene umjetnosti bio je domaćinom projekta koji je putovao i koncertrirao svijetom. Njihovim dolaskom izrodila se ideja da dr. Nakazawa u Japanu napravi violinu od javorovog drveta iz Hercegovine za naš Fakultet. No to nije bila samo ideja, uz potporu FPMOZ i dekana prof.dr.sc. Marija Vasilja koji je bio glavni inicijator, ne samo da je nastala violina „Katarina", nego se i pokrenuo niz znanstvenih i umjetničkih događanja u gradu na Neretvi pod jednim zajedničkim imenom Znanstveno-kulturni događaj „Jesen na FPMOZ". „Ideje umjetnosti moraju kolati, tu granice ne postoje i nadam se da će ovo biti poticaj našim učenicima, svim našim kolegama i konačno svima nama da nastavimo sa susretima koji nas obogaćuju", rekao je tom prigodom gostujući profesor na Studiju glazbene umjetnosti dr.art. Goran Končar.
Danas, četiri godine poslije, svjedoci smo uspješnosti ovoga događaja, te se jedino možemo nadati kako će znanstveno i umjetničko bogatstvo svakoga dana bivati sve većim.

Lidija Vladić-Mandarić