FOTO  Odgođeno predstavljanje djela Veselka Koromana

Odgođeno predstavljanje djela Veselka Koromana
...njegovih Sabranih djela u sklopu Mostarskog proljeća - Dana Matice hrvatske, planirano za petak, 7. travnja.
O novome terminu predstavljanja, javnost će biti pravodobno obaviještena.

MATICA HRVATSKA MOSTAR