Obilježen Međunarodni dan djece ulice

Obilježen Međunarodni dan djece ulice

... za djecu ulice, organizirala je u petak, 11. travnja 2014. godine kreativne radionice za korisnike usluga centra, djecu i mlade romske nacionalnosti.

Na radionicama su mladi Romi izražavali svoju kreativnost izrađujući i oslikavajući kutijice, magnetiće, te druge ukrasne predmete. Kroz razgovor o Konvenciji o dječjim pravima i osnovnim ljudskim pravima, djeci i mladima se skrenula pažnja na problem prosjačenja, Zakon koji regulira problem prosjačenja i druge probleme sa kojima se djeca i mladi romske nacionalnosti susreću, te obvezama koje proizlaze iz prava, a koje su važne za preveniranje i otklanjanje teškog stanja u kojem se ova ranjima populacija nalazi.

U sklopu obilježavanja ovog značajnoga dana, mladi Romi će 14. i 15. travnja sa djelatnicima i volonterima Altruista, posjetiti relevantne institucije, te uručiti svoje radove predstavnicima institucija, predstaviti i iskazati problematiku sa kojom se susreću.

Prilikom posjete, predstavit će se rad Dnevnog centra, aktivnosti, dosadašnji rezultati, iskazati će se zahvalnost na dosadašnjoj suradnji i podršci u implementaciji ovog projekta. Istaknut će se problemi sa kojima se susrećemo u radu Dnevnog centra, a to su problemi kapaciteta prostora, problemi financiranja Dnevnog centra, problemi uključivanja Roma u obrazovni sustav, stambeno zbrinjavanje Roma i dr.

U protekle 3 godine, U Dnevnom centaru za djecu ulice Altruist, broj posjeta djece i roditelja/staratelja je 5.665, a broj pruženih usluga je 13.521.