FOTO  Mostarska groblja prepuna posjetitelja na blagdan Svih svetih

svi sveti

Na mnogim grobljima već su održane ili se održavaju svete mise.

Hercegovina.info