MEDICINA U JAVNOSTI U i pred Mepasom cijepljenje protiv koronavirusa, te testiranje na hepatitise i HIV

Cijepljenje
Hercegovina.info

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) kao javno-zdravstvena institucija kojoj je u cilju štititi i unaprijediti zdravlje stanovništva u četvrtak, 2.12.2021. godine organizira obilježavanje Svjetskog dana HIV/AIDS-a. 

U suradnji sa Asocijacijom infektologa u BiH (AI BiH), Klinikom za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB Mostar), Udruženjem Partnerstvo za zdravlje (PiH), Udruženjem studenata medicine u BiH (BoHeMSA), te studentskim udrugama Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru organizira aktivnosti koje će se održati od 9:30 do 18:30 sati na platou Mepas Mall-a u Mostaru.

U 11:30 sati planirano je obraćanje medijima na kojem će prof. dr. sc. Jurica Arapović, dr. Željana Sulevar te studenti Marta Raič i Matej Lovrić detaljnije govoritii o samoj bolesti, kao i važnosti ovakvih skupova i odazivu što većeg broja ljudi. Istovremeno, ispred Mepas Mall-a, stanovništvo će imati mogućnost testirati se na hepatitis B, hepatiits C, HIV i sifilis.

Osim toga, na raspolaganju će biti i punkt za cijepljenje protiv covid-19. U ponudi cjepiva dostupni su Moderna, Pfizer/BioNTech i Sinopharm. "U cilju nam je svoje aktivnosti staviti na raspolaganje što većem broju ljudi. Ova tema je od velikog značenja kako za zdravlje pojedinca, tako i za zdravlje cijele zajednice pa vas ovim putem pozivamo da pomognete da uklonimo stigmu i diskriminaciju koja se usko veže za ovu bolest", ističe se u priopćenju. 

Važno je da ova tema dođe do što većeg broja ljudi. Ovim skupom žele da se što više građana informira, prepozna rizike u ponašanju i da se testira.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ima Savjetovalište za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS i Hepatitis C. Radno vrijeme Savjetovališta je svakim radnim danom od 8-15 sati.