Komunalna naknada tri marke mjesečno po domaćinstvu

Komunalna naknada tri marke mjesečno po domaćinstvu
... Odluci Gradskog vijeća donesnoj na temelju Zakona o komunalnouj djelatnosti.
 
Obveza plaćanja utvrđuje se Rješenjem u iznosu od tri marke mjesečno po domaćinstvu, a građani je mogu uplaćivati i tromjesečno, polugodišnje i godišnje, priopćio je Projektni tim za provedbu postupka individualne komunalne naknade - stambeni objekti grad Mostar.
 
Naplatom komunalne naknade omogućit će se financiranje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, jer će se prikupljena sredstva upotrebiti za održavanje javnih površina, nekategoriziranih cesta, javne rasvjete, odvodnju oborinskih voda te drugih djelatnosti.

Fena