Kolegij: Zauzimanje javnih površina

Gradska uprava Mostar
Gradska uprava Mostar
Na kolegiju je zaključeno kako će službenici Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove i Odjela za urbanizam i građenje u idućem razdoblju vršiti pojačan nadzor zauzimanja javnih površina te da će se osobama koje zauzimaju javnu površinu posljednji put dati mogućnost da podnesu zahtjev za zakonito postavljanje stolova.

Gradonačelnik je posebice upozorio da se sva Rješenja moraju izdati strankama do konca travnja, ali tek nakon što stranke izmire financijske obveze iz prethodnog razdoblja.

Nakon tog roka počet će se s prisilnim uklanjanjem stolova onim osobama koje ista postavili bez Rješenja.