Klub mladih pedagoga organizira tečaj znakovnog jezika

Organiziranjem seminara znakovnog jezika za studente Odgojnih znanosti FPMOZ-a, te prvenstveno za studente Pedagogije, želimo dodatno osvijestiti i proširiti spoznaju o osobama s posebnim potrebama, točnije, osoba sa oštećenjem sluha, o njihovim mogućnostima, te samoj interakciji i specifičnostima u radu s njima.
Ovisno o motivaciji i broju studenata za pohađanjem tečaja, mogu se prijaviti i studenti drugih studija i smjerova...

INFORMACIJE O TEČAJU
Mjesto održavanja tečaja: prostorije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, ulica Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, BiH.
Ukupno trajanje tečaja je 20 sati.
Program i termini održavanja tečaja:
- ponedjeljak, 3. lipnja 2013. od 15:30 do 16:00 sati - uvodna riječ i upoznavanje;
- ponedjeljak, 3. lipnja 2013. od 16:00 do 19:00 sati - teorija i praksa;
- od utorka, 4. lipnja 2013. do petka, 7. lipnja 2013. od 16:00 do 19:00 sati - teorija i praksa;
- subota, 8. lipnja 2013. od 10:00 do 13:00 sati - teorija i praksa; pauza od 13:00 do 14:00 sati;
- subota, 8. lipnja 2013. od 14:00 - 14:30 sati - svečana dodjela potvrda i završna riječ.
Svi polaznici tečaja će dobiti potvrde o sudjelovanju.
Kotizacija za sudjelovanje na tečaju iznosi 15 KM po polazniku/ci.
Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati na e-mail: [email protected] s naznakom „Prijava za tečaj ZJ" najkasnije u nedjelju, 2. lipnja 2013. do 23:59 sati. Uplata kotizacija će se vršiti osobno, 3. lipnja 2013. u razdoblju od 14:00 - 15:00 sati u uredu Kluba mladih pedagoga FPMOZ-a (FPMOZ, nova zgrada, prostorija lijevo od učionice 0-1 tzv. baraka).
Broj prijava je ograničen na 50 polaznika.

Projekt organiziranja tečaja znakovnog jezika planiramo nastaviti i iduće akademske godine za buduće generacije studenata Odgojnih znanosti i studente ostalih studija Sveučilišta u Mostaru.

Zakon o upotrebi Znakovnog jezika je usvojen u BiH 2009 godine u PSBiH. Napominjemo veliki značaj znakovnog jezika kako za gluhe tako i za „čujuće" osobe jer se tako razbijaju komunikacijske barijere, a posebno je značajan za školske ustanove i za novi kadar koji će se u svom budućem radu susretati sa gluhim osobama. Također, Klub mladih pedagoga i Udruga za gluhe i nagluhe osobe su izrazili volju i želju za suradnjom u obliku volontiranja studenata u Udruzi SLUH kao i pomoć njima samima.