Gradsko vijeće Mostara Vijećnici o Nacrtu budžeta za 2011. godinu

Na dnevnom redu će se naći i odluka o isplati novčanih sredstava Aerodromu Mostar za sanaciju uzletno-sletne piste i za sanaciju osvjetljenja uzletno-sletne piste, Projektnom zavodu Hercegovina na ime izrade i isporuke glavnog projekta I faze sanitarne deponije Uborak i za izradu projektne dokumentacije pristupnom putu Avenija-Sjeverni logor (most Sutina).

Na sutrašnjoj sjednici, koja će se održati u Centru za kulturu Mostar, izvršiće se i verifikacija mandata novih vijećnika u Gradskom vijeću.