FOTO/VIDEO  FPMOZ: Predstavljamo studij Razredne nastave

Pedagogija
Danas predstavljamo studij Razredne nastave

RAZREDNA NASTAVA

RAZREDBENI POSTUPAK - UVJETI ZA UPIS

Cijenjeni maturanti alazite se u prijelomnom  razdoblju vašeg života koje će vam uvelike kreirati budućnost. Znamo da uskoro završavate vaše srednjoškolsko obrazovanje i da vam se postavljaju brojna životna pitanja, a jedno od njih je, u svakom slučaju, i pitanje što i na koji način studirati.

Mi vam između brojnih studija na Sveučilištu u Mostaru nudimo mogućnost da se odlučite za Studij razredne nastave.

U ovom kratkom prikazu želimo vam pružiti osnovne informacije o Studiju razredne nastave na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

O STUDIJU RAZREDNE NASTAVE

Nastavni plan i program studija strukturiran je kao studij dviju razina u trajanju od 10 semestara (4+1). Završetkom dodiplomskog učiteljskog studija (osam semestara) studenti dobivaju zvanje prvostupnika/bachelor razredne nastave.

Nakon završetka diplomskog studija (deset semestara) stječu zvanje magistra primarnog obrazovanja. Ovaj program za izvođenje studija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru nastao je kao rezultat objektivnih društvenih potreba a na temelju analize postojećeg stanja.
Uz dužinu studiranja, i programi i način studiranja usklađeni su s europskim zemljama što predstavlja imperativ kako bi se poboljšala kvaliteta njegovih ishoda.

TRAJANJE STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE
STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom dodiplomskog učiteljskog studija (osam semestara) studenti dobivaju zvanje prvostupnika Razredne nastave i kao takvi će biti osposobljeni i kompetentni za izvođenje nastave kako na prvom (I-III razred) tako i na drugom (IV- V razred) stupnju razredne nastave u osnovnoj školi, za rad u agencijama (sadašnjim zavodima za školstvo), za organiziranje i razvoj osnovnog obrazovanja.

Nakon završetka diplomskog učiteljskog studija (deset semestara), koji rezultira stjecanjem naziva magistra primarnog obrazovanja, student, pored visokih kompetencija koje ga osposobljavaju za izvođenje nastave u primarnom obrazovanju (do V razreda), stječe i kompetencije za vođenje izvannastavnih aktivnosti - športske, glazbene, likovne radionice i sl. koje pridonose poboljšanju kulturnih i športskih aktivnosti u školama, pomažu u radu s djecom s posebnim potrebama i dr. Završetkom ovog obrazovnog ciklusa magistri primarnog obrazovanja stječu uvjete za daljnji studij, tj. profesionalno usavršavanje i napredovanje.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici.

UVJETI UPISA I RAZREDBENI POSTUPAK
Završena srednja četverogodišnja školapoložen razredbeni ispit.
- Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju uspjeha iz srednje škole, te na vrednovanju uspjeha na razredbenom ispitu.
Razredbeni ispit se sastoji iz testa iz hrvatskog jezika i matematike, usmenog ispita iz glazbene kulture i praktičnog rada iz likovne kulture.

Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenoga upisnim kvotama.

Preporučena literatura za razredbeni postupak je sljedeća:
gimnazijski udžbenici i zbirke te priručnici.