FOTO/VIDEO  FPMOZ: Predstavljamo studij Geografije - 09.06.2017

FPMOZ, studij matematike, FPMOZ, studij kemije, FPMOZ, Studij edukacijske rehabilitacije, FPMOZ, razredna nastava, studij pedagogije, FPMOZ, studij geografije, FPMOZ, upisi
Danas je to studij Geografije.

DRAGE MATURANTICE I MATURANTI, DRAGI BUDUĆI STUDENT!

Za vašu odluku o studiranju nudimo vam mogućnosti da to učinite na našem fakultetu kroz studij geografije. Odabirom ovih studija u različitim dvopredmetnim kombinacijama i na jednopredmetnom studiju usvojit ćete znanja i steći vještine konkurentne na tržištu rada.

GEOGRAFIJA

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu.

Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sektora povezanih s prostornim aspektima razvoja društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okoliša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima  upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti.

S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije.

GEOGRAFIJU MOŽETE STUDIRATI U SLJEDEĆIM KOMBINACIJAMA
Jednopredmetni studij Geografije Geografija - Informatika

TRAJANJE STUDIJA

- Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine). - Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine). Završetkom dvopredmetnog preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik geografije. Osposobljen je za poslove prikupljanja i obrade prostornih podataka u znanstvenim ustanovama, prostorno-planerskim ustanovama, u kartografskim ustanovama i tvrtkama te u tijelima državne i lokalne uprave

Nastavkom studiranja na diplomskom dvopredmetnom studiju stječe zvanje magistra struke..

UVJETI UPISA

Završena srednja četverogodišnja škola Položen razredbeni ispit

LITERATURA ZA RAZREDBENI ISPIT
Gimnazijski udžbenici geografije. Više informacija možete pronaći na web stranicama Fakulteta.