FOTO  FPMOZ: Obilježeno 40 godina od smrti ruskog skladatelja Dimitrij D. Šostakoviča (1906-1975)

FPMOZ: Obilježeno 40 godina od smrti ruskog skladatelja Dimitrij D. Šostakoviča (1906-1975)

...obilježili smo 40 godina od smrti ruskog skladatelja Dimitrij Dimitrijevič Šostakoviča izvedbom komorne glazbene točke Pet komada za dvije violine i klavir. Šostakovičeva glazba prikazuje utjecaje njemu najdražih skladatelja: Bach u njegovim fugama i passacagliama, Beethoven u kasnijim kvartetima, Mahler u simfonijama i Berg u upotrebi glazbenih kodova i citata. Među ruskim skladateljima najviše se divio Modestu Petroviču Musorgskom, čije je opere Boris Godunov i Horvanščina reorkestrirao. Utjecaj ruske crkvene i narodne glazbe vidi se u njegovim a capella zborskim djelima iz 1950-ih godina.

Kronologija:
1906. rođen 12. ili 25. rujna u Saint Petersburg;
1918. napisao je posmrtni marš za dvojicu vođa koje su ubili boljševički mornari;
1919. školovao se na Petrogradskom konzervatoriju pod vodstvom Aleksandra Glazunova;
1926. praizvedena 1. simonija f-mol op. 10, njegov diplomski rad ;
1927. napisao je 2. simfoniju H-dur op. 14, znanu kao Oktobar;
1929. nastala je njegova satirična opera Nos, prema Gogolju;
1930. nastaje 3. simfonija Es-dur op. 20, tzv. Prvomajska; balet Zlatno doba;
1932. ima otvoreni brak s prvom suprugom, Ninom Varzar;
1934. praizvedena mu je opera Lady Macbeth Mecenskog okruga koja je doživjela veliki
uspjeh; balet Bistri potok;
1936. nastaje 4. simfonija c-mol op. 43; okreće se više komornim djelima;
1937. nastaje 5. simfonija d-mol op. 47, jedna od najboljih radova u sovjetskoj simfonijskoj
glazbi;
1938. nastaje 6. simfonija h-mol op. 54;
1940. Staljingradska nagrada dodijeljena njegovom klavirskom kvintetu;
1941. na početku rata između SSSR-a i Trećeg Reicha piše svoju 7. herojsku simfoniju C-dur
op. 60, tvz. Lenjingradska;
1943. seli u Moskvu; nastaje 8. simfonija c-mol op. 65, koja predstavlja grandioznu
meditaciju o strahotama rata;
1945. nastaje kontrastna 9. simfonija Es-dur op. 70, ironična hajdnovska parodija; 2. klavirski
trio;
1956. dijagnosticirana mu je dječja paraliza (poliomijelitis);
1948. nastaje 1. koncert za violinu i ciklus pjesama Iz Židovske narodne poezije;
1949. napisao je oratorij Šume pjevaju; nova Staljinova nagrada;
1953. godina obilježena je njegovom najpopularnijom 10. simfonijom e-mol op 93;
1954. napisao je Veselu uvertiru op. 96;
1957. nastaje 11. simfonija g-mol op. 103, nosi podnaslov Godina 1905;
1961. nastaje 12. simfonija d-mol op. 112, koja nosi naslov Godina 1917;
1962. ženi se za Irinu Supinskaju; nastaje njegova 13. simfonija b-mol op. 113, Babi Jar ;
1969. nastali su mnogi njegovi kvarteti i 14. simfonija g-mol op. 135, ciklus pjesama
utemeljenim na mnogim poemama čija je glavna tematika smrt;
1971. nastaje posljednja umjetnikova 15. simfonija A-dur op. 141;
1975. umire 9. kolovoza te je pokopan na najprestižnijem, u cijelom Sovjetskom Savezu,  moskovskom Novodjevičij groblju.

Lidija Vladić-Mandarić