FPMOZ: Korizmeni koncert Miserere mei, Deus

VENI EMMANUE fpmoz
VENI EMMANUE fpmoz
...i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, pod ravnanjem mr. art. Katje Krolo- Šarac će se održat večeras (18. Ožujka) u Kapelici franjevačke crkve u Mostaru s početkom u 19 sati.

Na programu će biti skladbe srednjeg vijeka, renesanse te avangardne glazbe XX. stoljeća skladane za izvođenje a cappella,među koje ubrajamo: AttendeDomine; LamentationofJeremiah; Misereremei, Deus; Populemeus; Crucifixus; Stabat Mater; Eccequomodomorituriustus; Ubi caritas et amor.