FPMOZ: Dekan Mario Vasilj uručio zahvalnicu dekanu Dragi Žagaru

FPMOZ: Dekan Mario Vasilj uručio zahvalnicu dekanu Dragi Žagaru
....prof.dr.sc.Mario Vasilj uručio zahvalnicu  prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, SveučiliŠte u Osijeku. Zahvalnica je dodijeljena  za uspješnu suradnju između dva fakulteta na čijem su čelu prof.dr.sc. Mario Vasilj i prof. dr. sc. Dragio Žagar.

"Već dugi niz godina traje suradnja naših fakulteta, kao i osobna suradnja između mene i dekana Vasilja. Naši nastavnici drže predavanja na FPMOZ-u i međusobno smo povezani i ovoje jedna dobra osnova za jednu buduću širu suradnju. Vjerujem da se možemo naći na nekim projektima i zajedničkim inicijativama", rekao je za naš portal prof. dr. sc. Drago Žagar.

"Sukladno dosadašnjoj praksi  nastavljamo suradnju s fakultetima s kojima smo već potpisali ugovore o zajedničkom radu i suradnji. U tom pravcu idemo dalje tako što što ćemo surađivati kroz projekte, doktorske studije , te kroz zajedničke diplomske i dodiplomske studije, a to  je i naša obveza, jer svi referentni fakulteti za smjerove koje imamo na našem fakultetu su fakulteti u Hrvatskoj", izjavio je prof.dr.sc.Mario Vasilj dekan FPMOZ-a.

HERCEGOVINA.info