Djeca Rodoča konačno dobivaju sportsku dvoranu

Rodoč, Mostar
Činjenicom da su Grad Mostar i Vlada HNŽ-a od potrebnih 800 tisuća maraka već osigurali četvrtinu sredstava za izgradnju dvorane, u očekivanju podrške i s ostalih razina vlasti, mještani vjeruju da će se u novosagrađenoj dvorani zaigrati već sljedeće godine.

Na posljednjoj sjednici Vlade HNŽ-a, na kojoj su učlanjeni utrošci sredstava, donesena je odluka o kapitalnom investiranju sportske dvorane Osnovnoj školi Bartola Kašića u Rodoču s izdvojenih 100 tisuća maraka, potvrdio nam je Željko Asić, izaslanik HSP-a u Domu naroda federalnog Parlamenta. Iznos se udvostručio na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, kada je usvojena odluka o raspodjeli preostalih sredstava od prodaje Stare bolnice, gdje je za dvoranu predviđeno 100 tisuća maraka.

Važno početi radove

- To su napokon startna sredstava da se krene u izgradnju projekta, kazao je Asić. Uvjeren kako je najvažnije da su se stvari pokrenule s mrtve točke. On smatra da će početkom realizacije projekta spomenuta škola lakše dobiti sredstva za izgradnju i s ostalih razina vlati, te da će potrebu spomenutog projekta pri raspodjeli sredstava  prepoznati kako federalna i državna vlast, tako i Vlada Republike Hrvatske. Uz to smatra jasnim da će u sljedećoj 2011. godini iz gradskog i županijskog  proračuna izdvajanje sredstava biti logično, što bi u konačnici finaliziralo implementaciju projekta.

- Važno je da se pokrenuo projekt i da se počne s radovima, kazao je Asić objasnivši kako će biti teško bilo kojoj razini vlasti odbiti aplikaciju ovoga projekta koji se, po njegovom mišljenju, već može smatrati u izgradnji. Kako sveukupna vrijednost projekta iznosi 800 tisuća maraka, a već se raspolaže s 200 tisuća maraka, za očekivati je i skori početak radova.

Vlasti prepoznale


- Sva projektna dokumentacija već odavno postoji i samo se čekalo da krenu pristizati sredstva, zadovoljno je podsjetio Asić očekujući da se već sljedeće godine zaigra u toj dvorani. Nadu dijeli i ravnatelj spomenute škole Anđelko Rogić, koji nije skrivao radosnu atmosferu koja je vladala unutar škole zbog vijesti o odobrenim sredstvima za izgradnju dugo željene dvorane.

- Drago mi je da su nositelji vlasti prepoznali potrebu za izgradnjom ove dvorane i da su uspjeli pronaći sredstva i za naše potrebe, radosno je kazao Rogić. Na koji način će ići sama implementacija projekta kaže da ne zna, ali je uvjeren da su odobrena sredstva jasan pokazatelj kako će to biti u dogledno vrijeme.

Dnevni List