CEO konferencija odsad i u Mostaru

CEO konferencija odsad i u Mostaru
Ovim putem mladima se, kroz pozitivne primjere, nastoji približiti poduzetništvo kroz razbijanje mitova o uspjehu te usvajanjem novih znanja i vještina. Uspješnim poduzetničkim pričama te tehnološkim inovacijama, inspiriraju se svi sudionici konferencije na otvoreniji pristup poduzetništvu, kao i veći angažman u društvu, čime bi se jačao potencijal mladih u njihovom samozapošljavanju.
Dosadašnje dvije konferencije održale su se u Sarajevu, gdje je više od 500 studenata iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore dobilo priliku čuti govornike i predstavnike nekih od najuspješnijih tvrtki koje posluju u našoj državi i regiji. Kao rezultat navedenog, 30 mladih dobilo je posao, uz 2 pokrenuta projekta.
Uz Ekonomski fakultet u Sarajevu, koji je glavni partner događaja, ove godine konferencija će se organizirati u suradnji s Ekonomskim fakultetima u Banja Luci, Tuzli, Zenici i Mostaru. Konferencija u Mostaru najavljena je za 17. 5. 2014., a svi zainteresirani mogu potražiti više informacija, kao i obrazac za prijavu, na službenim stranicama konferencije: http://ceokonferencija.ba/