Branka Galić ostaje na čelu Upravnog odbora SKB-a Mostar

Za predsjednicu novog Upravnog odbora ponovno je izabrana Branka Galić, dok su za ostale članove imenovani: Marina Bera, Mirsad Džajić, Často Čuljak, Mehmed Haznadar, Blago Senjak, Ljiljana Vujičić-Cupać, Ružica Biloš i Snježana Marić.
Podsjetimo kako su u prošlom sazivu Upravnog odbora SKB-a Mostar, pored Branke Galić, bili: Nermin Avdić, Vesna Brkić, Ljiljana Vujičić-Cupač, Jagoda Lesko, Sead Čolo, Blago Senjak, Mladen Kolobarić, Sead Kajtaz, Ante Ivanković, Veseljko Perković i Marijana Lončar.
Privremeno imenovanje

Također, federalna Vlada je na sjednici na kojoj je donijela mnoga rješenja privremeno imenovala i dr. Zijada Hadžiomerovića, inače predsjednika Gradskog odbora SDA Mostar, za direktora instituta za medicinsko vještačenje.
Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Žarko Markić, bivši načelnik Odjela za urbanizam i građenje grada Mostara. Hadžiomerović i Markić i u protekle četiri godine su upravljali Institutom. Federalna Vlada ih je jučer privremeno imenovala na razdoblje do 60 dana, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom.

Ostali članovi

Pored njih, za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje imenovani su Zvonimir Ožegović, Davorka Matković, Milica Ristanić i Hamijeta Beširović. Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje čine: Fehim Bekan (predsjednik), Zdenko Arapović i Suvad Hadžialić (članovi).

Piše: Dalibor Drlje / dnevni-list.ba