Aluminij domaćinom sastanku druge Radne skupine Vijeća izvoznika BiH

Aluminij d.d. Mostar danas (petak, 18. ožujka 2011. godine) je bio domaćinom drugomu sastanku Radne skupine metalne industrije pri Izvoznomu vijeću BiH, osnovanom od strane Vijeća ministara BiH, a kojim upravlja državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Predsjedavajućim sastanka bio je Midhat Čehajić, inače voditelj Skupine metalne industrije pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, a skupu se odazvalo 16 sudionika koje je osobno pozdravio direktor Aluminija Ivo Bradvica, dok je tijekom sastanka našu tvornicu predstavljao Marinko Ostojić.

Nakon prijave sudionika i uvodnih riječi kojima je direktor Bradvica upoznao nazočne s postojećim poteškoćama u Aluminijevu poslovanju na koje država lako može utjecati, u prvomu redu cijenom struje te nepostojanjem subvencija za izvoznike, usvojen je sažetak zaključaka s prethodnoga sastanka, na kojemu je odlučeno kako će Radna skupina biti podijeljena u dvije podskupine, od kojih će jednu činiti državne, a drugu privatne tvrtke, s ciljem učinkovitijega rada na izradbi SWOT analize, na kojoj su radili danas.