AIESEC Mostar je otvorio aplikacije za nove članove!

AIESEC Mostar je otvorio aplikacije za nove članove!
. Kroz godine djelovanja AIESEC razvija novu generaciju lidera i povezuje ih sa kompanijama, obrazovnim institucijama i nevladinim sektorom.
Alumni zajednica AIESEC-a broji više od milion poslovnih i svjetskih lidera kao sto su Koffi Anan, Bill Clinton, ali i slavni glazbenik Mick Jaegger. Do danas, AIESEC je obezbjedio preko 480 000 stručnih i volonterskih praksi, a sve sa ciljem pružanja visoko kvalitetnog iskustva mladim liderima koji vjeruju u bolji svijet.
Lokalni ured AIESEC-a u Mostaru je podijeljen na nekoliko funkcionalnih područja, a to su:
International operations - dolazne i odlazne prakse; u timu za dolazne prakse studenti formiraju projekte u našem gradu na koje dovode studente iz drugih država, dok u odlaznim praksama naši članovi pripremaju studente iz naše države za odlazak na međunarodne stručne i volonterske prakse.
Sales - S obzirom da smo studentska neprofitna i nevladina organizacija, sav novac potreban za naše djelovanje dobivamo iz naših pratnerstva i sponzorstva, koje članovi ovoga tima ostvare. Kroz ovo područje članovi rade na svojim komunikacijskim i sales vještinama te im omogućujemo približiti sliku poslovnog svijeta.
Marketing i PR - ovaj tim se bavi promoviranjem AIESEC-a Mostara u svrhu projekata, regrutacija, eventova i slično, ali i medijskim promviranjem sveukupnog djelovanja kroz godinu. Kroz ovo područje članove potičemo na inovativnost i kreativnost te im omogućavamo razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina.
Human resources - tim koji ponajviše djeluje interno, brinući se o edukaciji i kvaliteti rada naših članova, ali i primanjem novih članova te osiguravanju svim našim članovima nezaboravno i kvalitetno AIESEC iskustvo. Rad u ovom timu ce vam omogućiti razvijanje vaših prezentacijskih i facilitatorskih vještina.
Kroz ovu organizaciju studenti će prije svega razviti vještine koje ne mogu nikako naučiti u teoriji, nego samo u praksi. Neke od tih vještina su prezentiranje, javni govor, rad u timu, time managment, i sve ostale soft skills. AIESEC je također i velika platforma za prijateljstvo, studenti će steći nove prijatelje kroz rad u lokalnom uredu, kroz nacionale konferencije, međunarodne konferencije, i naše praktikante kako na odlaznim tako i na odlaznim praksama. Ako želiš biti dio ovog predivnog iskustva, ako se želiš aktivirati u svom društvo te ostvariti promjene, onda svoju aplikaciju ispuni na sljedećem linku; https://podio.com/webforms/13169261/896077