Agencija za sigurnost hrane raspisala natječaj za radno mjesto u Mostaru

Agencija za sigurnost hrane raspisala natječaj za radno mjesto u Mostaru
Traži se viši stručni suradnik, za radno mjesto u Mostru. Pogledajte zadovoljavate li natječajem propisane uvjete.


1/01 Viši stručni suradnik


SEKTOR SLUŽBENE KONTROLE, SLJEDIVOSTI, UPRAVLJANJA RIZIKOM I OBAVJEŠTAVANJA O RIZIKU

1/01 Viši stručni suradnik

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši stručni nadzor neposredno ili posredno zdravstvene ili higijenske ispravnosti namirnica i kvalitete hrane iz uvoza ili iz domaće proizvodnje; pregleda evidenciju u pogledu zahtjeva koji se odnose na mogućnosti sljedivosti hrane; provjerava evidencije i dokumentacije koje se odnose na provođenje i učinkovitost sustava samokontrole objekta (HACCP).

Posebni uslovi: VSS-VII1 stepen stručne spreme, veterinarski ili poljoprivredni fakultet; dvije (2) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (javni) ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Broj izvršitelja: 1 (jedan).

Mjesto rada: Mostar.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.117,87 KM.

Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uvjeta navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Povjerenstvo bira kandidate na temelju podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i ispunjavaju li kandidati neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za provođenje natječajne procedure po ovom Javnom oglasu uspostavit će se jedno Povjerenstvo za izbor.

Potrebne dokumente i ostale uvjete, kao i preuzimanje obrazaca možete pogledati OVDJE