Natječaj za dodjelu stipendija Udruge fra Slavko Barbarić

Natječaj za dodjelu stipendija Udruge fra Slavko Barbarić
Sukladno odluci Skupštine te Udruge, stipendije su namijenjene studentima koji su slabijeg imovnog stanja i postižu zapažen uspjeh u studiranju. Natječaj se jedino ne odnosi na studente prve godine studija i apsolvente.

Stipendije se odobravaju prema odvojenim rang listama i to:
A - Jedna stipendija za izvrsne studente s prosjekom ocjena 5,0 i preporukom profesora mentora
B - Pedeset stipendija za nadarene studente s prosjekom ocjena 4,5 i više
C - Potpore za studente lošijega imovnog stanja s prosjekom ocjena 3,0 i više. Broj potpora uvjetovat će raspoloživa sredstva.

Uvjeti natječaja:

Pravo natjecanja za stipendije imaju redoviti studenti s prebivalištem u BiH

Pravo za stipendiju ne mogu ostvariti studenti stariji od 26 godina, studenti koji obnavljaju godinu ili su korisnici neke druge stipendije/ potpore. Pravo za stipendiju ne mogu ostvariti dva ili više studenata iste obitelji

Potrebna dokumentacija:

Prijava za natječaj podnosi se na obrascu što se može dobiti u prostorijama Udruge u Međugorju.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

molbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom
potvrdu o upisu u akademsku godinu 2011./12.
potvrdu o uspjehu postignutom u prethodnim godinama studija - ispis ocjena s fakulteta
preslik osobne iskazniceosobnu izjavu da nije korisnik neke druge stipendije
jednu malu fotografiju
studenti ALU trebaju priložiti jedan svoj rad

Dodatna dokumentacija:

ovjerena kućna lista
potvrdu o primanjima svih članova domaćinstva ( potvrdu o visini plaće roditelja, ili kopiju izreska mirovine, ili potvrdu o nezaposlenosti, ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja -izjavu o tome čime se obitelj uzdržava )
dokaz iz matične knjige umrlih za studente koji nemaju jednog ili oba roditelja
potvrdu o školovanju ( osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom ) brata ili sestre

Prijave sa svom dokumentacijom podnose se na sljedeću adresu:
Udruga "FRA SLAVKO BARBARIĆ" Međugorje,
Skupštini Udruge, P.P. 2
88266 Međugorje

najkasnije do 5. studenog 2011. godine.

Skupština udruge "FRA SLAVKO BARBARIĆ" Međugorje