#fra Slavko Barbarić

11. obljetnica smrti fra Slavka Barbarića

11. obljetnica smrti fra Slavka Barbarića

Fra Slavko se rodio 11. ožujka 1946. u Dragićini, a školovao se u Čerinu, Visokom i Sarajevu. Magistrirao je u Grazu, a doktorirao u Freiburgu. Za svećenika je zaređen 1971., nakon čega je…