Stanje u maslinarstvu na području općine Ljubuški

...općine Ljubuški, istaknuto da se maslina nalazi u fazi precvjetavanja odnosno početak faze oplodnje. Drugim riječima maslina se nalazi u kritičnoj fazi za formiranje ploda i ove kiše bi mogle naškoditi za budući rod.

Branko Rogić je istaknuo da je rezidba maslina u ožujku uspješno obavljena. Na radionici rezidbe maslina pristupilo se na dva načina prvi način – ostavljeno je više mladica za rod sa namjerom većeg prinosa, i drugi način oštrija rezidba – jače skidanje mladica sa ciljem stvaranja veće prozračnosti i osunčanosti grana u cilju kvalitetnijeg i većeg oblika ploda.

Od interesa je pratiti oba načina prvenstveno efekat oplodnje a kasnije vidjeti prinos i kvalitetu ulja kako bi dali preporuke maslinarima za iduću godinu.

Po riječima Jure Miličića ove godine je bilo stradavanja maslina u nizinskim područjima zbog niskih tempratura a i drugih nepogoda. Preporuka je saditi masline na pogodnim položajima kad je u pitanju mraz i jači vjetar. Važno je izabrati položaje koji su proznači, tj. da da nisu okruženi šumskim pojasom. Obilazak lokacija predviđen je oko polovice kolovoza da se vidi efekt oplodnje.
masline
SPUZH/ljportal