#sigurna kuća za žene

Žene iz sigurne kuće: 'Napokon smo mirno spavale'

Žene iz sigurne kuće: 'Napokon smo mirno spavale'

Jedan od najrasprostranjenijih problema kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini je nasilje u obitelji. Ranijih godina žene su uglavnom šutjele i trpjele…