Prva Sveta pričest u Veljacima

Prva Sveta pričest u Veljacima
Na sv. Misi u 11 sati koju je predvodio fra Stipan šarić, župnik a koncelebrirao fra Ivan Kvesić, župni vikar. Svoju Prvu Svetu Pričest primilo je 33 (trideset i troje) djece. Svi prvopričesnici bili su obučeni u jednakim bijelim haljinama, što je već postala tradicija ove župne zajednice.  Prvopričesničke haljine se čuvaju pri župnom uredu.

Prvo je uslijedila procesija u kojoj su sudjelovali ministranti, Prvopričesnici i župnik. Dok je procesija ulazila u crkvu čula se pjesma s crkvenog kora koju su za tu prigodu posebno pripremili pjevači, zbor sv. Ivana iz Graba koje predvodi i svira Klara. Cijelo misno slavlje spomenuti zbor je uveličao sviranjem i pjevanjem.

Prvopričesnici su nastupali tako da je svaki(a) od njih imao svoju recitaciju i svi su to odlično izrekli. Župnik je u svojoj homiliji istaknuo vrijednosti obitelji na koju se današnji moderni svijet obrušio ne birajući sredstva kako da je rastoči i uništi. Također je kazao da se slično čini i s crkvom i naglasio da su to dvije najvažnije institucije za kršćane, katolike vjernike.

„Nemoj te očekivati dragi roditelji da će vam djeca ići u crkvu, Boga moliti i u crkvi i u kući, ako to vi ne budete činili skupa sa svojom djecom“ , kazao je župnik.

Iz Veljaka je bilo 15 (petnaest), iz Graba 13 (trinaest) i iz Vašarovića 5 (pet) Prvopričesnika.


VELJACI                                    GRAB                                       VAŠAROVIĆI

1.    Josip Bebek                       1. Stipe Andačić                   1. Mario Granić

2.    Mateo Bebek                     2. Ivan Herceg                        2. Anđela Matijašević

3.    Ivan Bradvica                     3. Vice Kolak                          3.Gabrijel Puljić

4.    Ljiljana Čuljak                     4. Nikola Kolak                       4. Valentina Vegar

5.    Ivan Grbavac                     5. Ivan Mihaljević                     5. Ivan Vukojević

6.    Tomislav Grbavac               6. Toni Mihaljević

7.    Daria Jelavić                      7. Zdravka Mihaljević

8.    Adriana Matić                    8. Mladenka Hrstić

9.    Jelena Matić                      9. Franjo Nosić

10.    Mirko Matić                     10. Luka Skoko

11.    Sando-Josip Matić            11. Daniela Šošić

12.    Ivan Majetić                    12. Ante Mušan

13.    Arijana Pavlak                  13. Ivan Vukojević

14.    Ivan Rašić

15.    Goran Tolj

kocusa.info