Osnovano Vijeće za prevenciju kriminaliteta u općini Ljubuški

Na press konferenciji govorili su načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić, predsjednik OV Ljubuški Vice Nižić, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Ivica Gašpar, policijski komesar Zoran Galić i koordinator rada policije u zajednici u MUP-u ŽZH Damir Čutura.

Inače, Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano je na inicijativu Uprave policije MUP-a ŽZH i četvrto je takvo tijelo u Županiji Zapadnohercegovačkoj; riječ je o partnerskom tijelu policije i lokalne zajednice koje ima za cilj prevenciju kriminaliteta i ostalih vidova devijantnog ponašanja, smanjenje straha građana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području ove općine.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano je Odlukom Općinskog vijeća Ljubuški, donesenoj na 16. sjednici koja je održana 2. lipnja 2010. godine.

Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta u općini Ljubuški su slijedeći:
 • Nevenko Barbarić, načelnik općine Ljubuški,
 • Vice Nižić, predsjednik OV Ljubuški,
 • Ivica Gašpar, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
 • Alfred Petrović, prosvjeta
 • fra Dario Dodig, predstavnik Crkve,
 • Dr. Iva Bubalo, predstavnik zdravstva,
 • Ante Zelić, socijalni rad,
 • Memnuna Mahić, predstavnica Bošnjaka,
 • Ana Bilić, predstavnica studenata,
 • Estera Grbavac, predstavnica gimnazijalaca,
 • Sonja Zlopaša, predstavnica srednjoškolaca,
 • Zdenko Grbavac, predstavnik narodne stranke Radom za boljitak,
 • Mirko Pavlović, predstavnik HSP-a BiH.

MUP ŽZH | mupzzh.ba