Održana radionica Obiteljsko mikropoduzetništvo u turizmu – obiteljski smještaj -Posao za cijelu obitelj-

Održana radionica Obiteljsko mikropoduzetništvo u turizmu – obiteljski smještaj -Posao za cijelu obitelj-
Radionicu je organizirao Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije kao koordinator projektnih aktivnosti u okviru projekta „Razvoj i diversifikacija turističke ponude u Županiji Zapadnohercegovačkoj".

Cilj za organizaciju ove radionice je između ostalog razvoj ruralnog turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a predvođena je od strane stručnjaka za razvoj ruralnog turizma gospodina Nede Pinezića. On je sa predstavnicima Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije krajem prošlog mjeseca obilazio ruralne dijelove županije, odnosno nekoliko malih seoskih domaćinstava koji imaju potencijal za pružanje usluga smještaja u svojim objektima, što je i bilo podloga za održanu radionicu.

Uz potencijalne zainteresirane iznajmljivače privatnog smještaja koji su ciljana skupina radionice, sudjelovali su predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na interaktivnoj radionici u trajanju od dva dana su predstavljeni svi važni elementi vezani za ruralni turizam te pojašnjenja za pokretanje privatnog smještaja u domaćinstvu. Također su detaljno opisana globalna turistička kretanja posljednje dvije godine, najtraženije vrste smještaja u domaćinstvu, potencijalna konkurencija, ciljane skupine, pripremanje objekta za posao i propisi, marketing promocija i prodaja, kalkulacija cijena i troškova, obiteljsko mikropoduzetništvo, primjeri dobre prakse te ostali najvažniji čimbenici koji će pridonijeti što kvalitetnijem razvoju ruralnog turizma i ponude u ovom smislu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Nakon teorijskog dijela radionice sudionici su imali mogućnost predstaviti svoje planove u budućnosti koji se tiču razvoja određene vrste smještaja u domaćinstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Planirano je da će upravo njih uskoro posjetiti gospodin Nedo Pinezić sa suradnicima kako bi na terenu kroz praktični dio u razgovoru sa domaćinima dobili dodatne savjete i u praksi provjerili teoretski dio radionice.

Ova aktivnost je financirana u okviru projekta MarketMakers, koji je dio napora Švicarske vlade za pomoć Bosni i Hercegovini na putu prema europskim integracijama, a čine ga konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.