Ljubuški: Počela gradnja autoputa kroz župu Studence

Ovih dana započeli su radovi na području župe. Možemo reći da smo okruženi bagerima, rovokopačima i kamionima koji odvoze materijal na razne strane.

Što se tiče same župe crkve, samo par stotina metara istočno gradit će se visoki vijadukt preko Studenčice u dužni od 550 metara. Župnik don Ivo Šutalo se ovih dana sastao sa Župnim pastoralnim vijećem kako bi razgovarali o utjecaju gradnje na okoliš, ceste, mostove, njive i objekte koji bi bili ugroženi prilikom gradnje te što bi se moglo najbolje učiniti da se gradnja ovoga autoputa kroz župu iskoristi na takav način da se oštećeno ili uništeno popravi, izgradi i unaprijedi tako da bi nakon gradnje autoputa naš okoliš bio bolji, prilazni putovi kvalitetniji i cjelokupna situacija na zadovoljstvo svih župljana i mještana.

Ovdje donosimo osnovne oznake koridora Vc koji prolazi i kroz našu župu.

Koridor Vc je složena poveznica Sjeverne - Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa direktno će utjecati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju.

U tijeku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, u okviru koridora Vc. Osnovni podaci o projektu autoputa su:

autoput je projektiran prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. godine, sa dva odvojena puta - svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. Projektna brzina je 120 km/sat,

od ukupne dužine trase kroz BiH, koja iznosi 337 km, dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH, a za preostalih 292 km u tijeku je izrada Projektne dokumentacije, (tehnička studija, idejno rješenje, idejni projekt, prostorno-planska dokumentacija i procjena utjecaja na okolinu),

trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima, a 74 km u tunelima,

preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3,2 milijarde eura,

Dužina koridora Vc, od sjevera prema jugu, podijeljena na dionice:

Dionica 1: Rijeka Sava (Bosanski Brod) - Doboj - 64 km

Dionica 2: Doboj - Sarajevo - 150 km

Dionica 3: Sarajevo - Mostar - 58 km

Dionica 4: Mostar - granica sa Republikom Hrvatskom - 68 km

Ukupno: 340 km

Izvor:svetistesrcaisusovastudenci.info