Ljubuški: Čovječja ribica duga 21 cm na Koćuši

...spod konobe u šupljinama sedre ugledao jedinstven primjerak čovječije ribice.
- Obilazio sam teren gdje sam privezao čamac, baterijom sam osvijetlio dio obale i ugledao "malog zmaja"...

Večernji list