I nekropola na Bijači predložena za listu svjetske baštine UNESCO-a

...svjetske baštine UNESCO-a. Povjerenstvo je predložilo 22 bh. nekropole za ovu listu, od kojih je 12 nekropola iz Federacije BiH i deset iz Republike Srpske.


Riječ je o nekropolama na području 20 različitih općina u BiH, a Komisija je iz dviju općina odlučila nominirati po dvije nekropole, s obzirom na njihovu izuzetnu vrijednost i veliku koncentraciju stećaka na području tih općina.

"Smatrali smo da je kroz listu nekropola koje će biti nominirane potrebno obuhvatiti što je moguće širi geografski prostor BiH i na taj način prezentirani raznolikost nekropola, njihovog položaja i raznolikost tipova nadgrobnika koji se na njima nalaze, te uključiti što veći broj lokalnih vlasti u ovaj posao od značaja za državu", rekla je predsjedavajuća Povjerenstva Amra Hadžimuhamedović na press konferenciji u Sarajevu.

Ona je objasnila da je ekspertni tim od lipnja radio na identificiranju stanja bh. nekropola sa stećcima te na pripremi materijala kroz koji će biti identificirane nekropole za koje će se dalje pristupiti izradi nominacionog fajla.

Radilo se o složenom poslu, s obzirom na ogroman broj nekropola i njihovo stanje.

Povjerenstvo će materijal, koji je rezultat višemjesečnog rada, na dalje ramatranje uputiti Povjerenstvu za suradnju s UNESCO-om i entitetskim zavodima.

Predložene nekropole za Tentativnu listu u FBiH su Nekropola sa stećcima u Hrančićima, Gošić Polje, Goražde, istočna Bosna, Bosanskopodrinjski kanton, Nekropola Dugo Polje - Blidinje, općina Jablanica, HNK, Nekropola u Olovcima kod Kladnja, Tuzlanski kanton, Nekropola Biskup, Konjic, HNK, Nekropola - Ravanjska vrata, Kupres, Livanjski kanton, Nekropola Bijača, Ljubuški, ZHK, Nekropola Maculje, Novi Travnik, SBK, Nekropola na lokalitetu Mramor u Musićima, Olovo, sjeveroistočna Bosna, ZDK, Nekropola Radimlja, Stolac, HNK, Nekropola Boljuni, Stolac, HNK, Nekropola Umoljani, Trnovo, srednja Bosna, Sarajevski kanton, te Nekropola u starim kućama, Donje Breške, Tuzla, sjeverna Bosna, Tuzlanski kanton.

Predložene nekropole iz RS-a su Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Berkovići, istočna Hercegovina, Nekropola Grebnice -Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Bileća, istočna Hercegovina, Nekropola na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Foča, istočna Bosna, Nekropola Gvozno, Kalinovik, istočna Bosna, Nekropola Čengić Bara, Kalinovik, istočna Bosna, Nekropola Kalufi, Nevesinje, istočna Hercegovina, Nekropola Mramorje u selu Buđ, Pale, Nekropola Borak (Han Stjenički plato), selo Burati, Rogatica, istočna Bosna, Nekropola u Luburića Polju, Sokolac, istočna Bosna, te Nekropola u selu Bečani, Šekovići, sjeveroistočna Bosna.

Fena