Hrvati iz Chicaga centru u Ljubuškom uručili 15 tisuća dolara

donacije

Dvoje srednjoškolaca koji žive u SAD-u došli su na ovu ideju s obzirom na to da su im korijeni vezani za Hercegovinu.

Akcija je trajala par mjeseci, a pokrenuli su je učenici Ivana Cooper i njezin rođak Marko Signoretto. Riječ je o učenicima koji su već treća generacija Hrvata u SAD-u.

Poticaj za ovu akciju im je dao fra Jozo Grbeša, svećenik koji vodi duhovnu brigu za Hrvate u čikaškoj zajednici.

Također, srednjoškolci iz SAD-a će uskrsne praznike provesti u spomenutom centru u Ljubuškom, a pri dolasku u centar su uručili donaciju Mariji Kikaš, ravnateljici centra.

Fena