FOTO  Novo uništavanje ljepota Trebižata

Kako saznaje ljportal.com od mještana plan je bio da bager prokopa i produbi riječno korito nizvodno od žabarskog mosta u ukupnoj dužini nekih petstotinjak metara, a sve kako bi na otoku koji se nalazi na sredini rijeke niknula nova betonska građevina.

Kako je u samoj blizini izvođenja radova kupalište, grupa mladih koji se svakodnevno osvježavaju u rijeci stala je pred bagere i zatražila obustavu radova do dolaska inspekcije i utvrđivanja postojanja dozvola za rad. Nedugo zatim na teren je došla policija kao i općinska građevinsko-urbanistička inspektorica Ana Tolić, ali nakon odlaska istih radovi su nastavljeni i uništeno je korito u dužini od nekih 50 m, što je uvelike poremetilo prirodnu ravnotežu vodotoka na tom dijelu Trebižata.

Na poziv mještana oko podneva na teren je izašao Federalni vodoprivredni inspektor Mirsad Smailagić koji obustavlja radove, upozorava izvođače da rade bez pribavljenog vodnog akta Agencije za vodno područje Jadranskog mora, a što je u suprotnosti s članom 109. Zakona o vodama. Za ovu vrstu prekršaja su propisane i kazne odredbe u članu 204. istog zakona. Shodno članku 190. zakona o vodama, Federalni vodoprivredni inspektor je zabranio daljnje aktivnosti u i oko vodotoka I kategorije rijeke Trebižat što je potvrđeno i rješenjem. 

Što reći nakon svega? Trebižat je opće dobro i pravna država treba ga zaštititi, a svi privatni interesi trebaju tome biti podređeni.