Dom zdravlja Ljubuški od danas prima samo hitne slučajeve!

Dom zdravlja Ljubuški od danas prima samo hitne slučajeve!
Facebook/Dom zdravlja Ljubuški

Dom zdravlja Ljubuški priopćio je građanima kako od današnjeg dana, sukladno naredbama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva FBiH i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva ŽZH, na preglede i dijagnostičke pretrage po svim službama primaju samo hitne bolesnike.

"Svi naručeni bolesnici će telefonski biti obaviješteni o otkazivanju termina za preglede i dijagnostičke pretrage zbog novonastale situacije te Vas i ovim putem molimo za razumijevanje", naveli su.

Naveli su kako je naglasak na prevenciji širenja infekcije coronavirusa te na telefonskom kontaktu osobama koje su boravili na sumnjivim područjima sa svojim obiteljskim liječnikom, na koordinaciji sa sanitarnim inspektorom, Zavodom za javno zdravstvo i nadležnim epidemiologom, kako bi se nad takvim osobama proveo zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, a po pojavi simptoma, u najkraćem mogućem roku, provedu i druge propisane mjere.

Za sve akutno bolesne osobe se preporučuje telefonski kontakt sa nadležnim liječnikom i u dogovoru s njim odluka o daljnim postupcima.

"Ukoliko bude potreban pregled takvog bolesnika, biti će određeno vrijeme pregleda, da se izbjegne zadržavanje u čekaonicama. Slične procedure bi trebalo ispoštovati za hitne radiološke i laboratorijske pretrage", piše u priopćenju.

Onkološki bolesnici se moraju primati na svim službama bez ograničenja uz minimalno zadržavanje na svim punktovima.

Redovite kontrole laboratorijskih nalaza, termini kod logopeda, psihologa, defektologa, fizikalne terapije, mamografski i ostali preventivni pregledi, sve nehitne dijagnostičke pretrage na Odjelu radiologije, protetski radovi na Odjelu stomatologije, nehitni predoperativni pregledi i ostali nehitni pregledi se odgađaju do daljnjeg.