DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI Nabavljen ADOS- 2, sredstvo za dijagnostiku spektra autizma

Ados 2
Dom zdravlja Ljubuški

Financijskim sredstvima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, koja su osigurana u Proračunu ŽZH na poziciji Tekućih prijenosa za poboljšanje kvalitete usluga u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Ljubuški je, realizirao nabavku ADOS-2 Opservacijskog protokola.

Radi se o dijagnostičkom sredstvu/protokolu koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma i namijenjen je širokom dobnom rasponu sudionika (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Protokol omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca.

Prije početka primjene ovoga protokola u Domu zdravlja Ljubuški,  profesionalni rehabilitator (defektolog), Tatjana Vasilj Zelić je prošla predviđenu edukaciju u Nakladi Slap u Zagrebu, potom je realizirana procedura nabavke samog protokola, da bi ovih dana krenuli s njegovom primjenom.

Ukupan iznos financijskih sredstava potrebnih za realizaciju ove investicije je bio 11.542,00 KM.
Za narudžbu za ADOS-2 testiranje u Domu zdravlja Ljubuški je potrebna uputnica od nadležnog pedijatra ili nalaz neuropedijatra, dječjeg psihijatra, rehabilitatora, psihologa ili logopeda na kojem je indicirana spomenuta dijagnostička procjena.


"Iznimno smo ponosni i sretni što ćemo i ovu uslugu u budućnosti moći ponuditi najmlađim članovima naše zajednice, kako bi u našoj zdravstvenoj ustanovi što ranije i što preciznije mogli dijagnosticirati eventualne poteškoće i odstupanja u psihomotornom razvoju djeteta te ga što prije uključiti u tretman, jer rana intervencija značajno pomaže i poboljšava kasniji proces rehabilitacije.
Ovim putem iskreno zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i na bilo koji način pomogli u realizaciji ove investicije, kako bi naša zdravstvena ustanova nastavila s kontinuiranim poboljšanjem kvalitete naših usluga koje pružamo našim korisnicima" napisali su putem društvenih mreža iz Doma zdravlja u Ljubuškom.