Divlja deponija pored Gimnazije Ljubuški

Divlja deponija pored Gimnazije Ljubuški

Stanari i gospodarstvenici su preuzeli svoje kante, i preko komunalnog ALBA zbrinjavaju svoje smeće. Od odgovornih traže da poduzmu sve mjere za se sprijeèi dovoženje smeèa koje ne žele u svome dvorištu.

ljportal.com