Hercegovina u mom srcu: Staro ognjište

Hercegovina u mom srcu: Staro ognjište

Pjesma je objavljena na stranici ljepotehercegovine i pročitajte je u cijelosti:

Još postoji u sjećanju
Dotrajala stara peka,
Vrate mi se misli na nju
I vremena prošla neka.

Služila je dosta dugo
I stajala kraj ognjišta,
Ali dođe vrijeme drugo,
Ne ostade od tog ništa.

Ostala su još sjećanja
Na žar topli što izgara,
Na ognjište i pečenja,
Na vremena lijepa stara.

Na okrajke kru'a mekog,
Što bi majka zamjesila,
Ispod peke ispečenog,
Hrskava mu kora bila.

Nestalo je svega toga
Nema peke ni veriga,
Ni ognjišta više moga,
O tom piše samo knjiga.