Hercegovci ne vode računa o kulturno - povijesnim spomenicima

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine smatra se najuspješnijom od svih UNESCO-ovih konvencija. Ratificiralo ju je 188 država, a popis svjetske baštine trenutno uključuje 936 dobara u 153 država potpisnica konvencije, koje obuhvaćaju 725 kulturnih znamenitosti, 183 lokacije prirodne baštine i 28 mješovitih mjesta.

Jug Hercegovine veoma je bogat kulturno - povijesnim spomenicima, ali mnogi od njih nisu zaštićeni na odgovarajući način. Na listi nacionalne kulturne baštine BiH nalazi se oko tridesetak kulturno - povijesnih spomenika sa područja naše opštine.
Povjesničar Savo Pujić ističe da je stručna javnost upoznata sa blagom Hercegovine, o čemu svjedoči i brojna literatura o istraživanjima provedenim na ovom području.

„Međutim,problem je što se Hercegovci ne mogu pohvaliti da brinu o svojim spomenicima. Ima prvorazrednih spomenika kojima se ne poklanja nikakva pažnja“, kaže Pujić. Na nivou BiH Stari most i Stari grad u Mostaru, te most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu su dva spomenika koja su uvrštena na Listu svjetske baštine.
Ova dva dobra proglašena su i nacionalnim spomenicima, na osnovu čega uživaju najviši stupanj zaštite, priopćeno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Povodom 40 godina od usvajanja Konvencije, države potpisnice i savjetodavna tijela pozvani su da razmisle o budućnosti, prepoznaju uspjehe, identificiraju globalne strateške teme, ključne izazove, trendove i mogućnosti, te razviju moguće pristupe, uključujući sinergije s drugim međunarodnim aktivnostima, piše trebinjedanas.com